Thông Báo Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG Địa chỉ: SỐ 16 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG Điện thoại: 031.3 847 004       Fax: 031.3 845 157 THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng quản trị Công ty cổ phần […]

Thông báo chi trả cổ tức năm 2011

Thông báo chi trả cổ tức năm 2011

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Danh sách cổ đông Công ty đã được chốt tại thời điểm 26/08/2010 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông báo mời họp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng I.Thời gian tổ chức Đại hội: –         Đại hội bắt đầu: 08h00’ ngày 30 tháng 03 năm 2011 –         Đại hội kết thúc: 11h30’ ngày 30 tháng 03 năm 2011 II. Địa điểm […]

1 7 8 9