Báo Cáo Thường Niên

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2014

Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 trình Đại hội cổ đông năm 2015 Chi tiết xem tại đây: BC TC 2014 (lần 2) BC TAI CHINH 2014 da kiem toan (tom tat trinh ĐHĐCĐ) Báo cáo TC TT năm 2014

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Báo cáo của ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Chi tiết xem tại đây BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2014

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

Công ty cổ phần bia Hà Nội – hải Phòng trân trọng đến Quý cổ động về việc tạm chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau: * Tỷ lệ chi trả: 6%/mệnh giá. * Thời gian: từ ngày 25/3/2015. chi tiết xem tại đây Thông báo CT CT 2014  

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG Địa chỉ: SỐ 16 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG Điện thoại: 031.3 847 004       Fax: 031.3 845 157 THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng quản trị Công ty cổ phần […]

1 3 4 5