Báo Cáo Thường Niên

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

Công ty cổ phần bia Hà Nội – hải Phòng trân trọng đến Quý cổ động về việc tạm chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau: * Tỷ lệ chi trả: 6%/mệnh giá. * Thời gian: từ ngày 25/3/2015. chi tiết xem tại đây Thông báo CT CT 2014  

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG Địa chỉ: SỐ 16 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG Điện thoại: 031.3 847 004       Fax: 031.3 845 157 THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng quản trị Công ty cổ phần […]

1 3 4 5