khách sạn nha trangsữa ong chúatinh dau thien nhien
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 | Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng

Thay mặt kính

Thay mặt kính điện thoại giá rẻ ở TPHCM

Gương soi

Công ty Gương soi cao cấp Hobig

hoa cưới

giao hoa cưới ở TPHCM

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tươi

Shop hoa tươi cung cấp hoa tươi ở TPHCM

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

động cơ điện

Việc làm Phan Thiết động cơ điện 3 pha Nhà phân phối động cơ điện 3 pha công nghệ Úc Motor Hitachi Nhà phân phối motor Hitachi công nghệ Nhật Áo bóng đá Thái Lan Áo bóng đá Thái Lan giá chuẩn men In áo đá banh giá rẻ Dịch vụ in áo đá banh giá rẻ lấy liền ở TPHCM quạt chắn gió Nhà phân phối quạt chắn gió Oulai man nhua pvc Phân phối man nhua PVC Extruflex hoa giao tận nơi Dịch vụ giao hoa tận nơi giá rẻ ở TPHCM Cửa cuốn tốc độ cao Phân phối của cuốn tốc độ cao

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Địa chỉ: SỐ 16 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

Điện thoại: 031.3 847 004       Fax: 031.3 845 157

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
1
. Thời gian: 8h00 thứ Ba, ngày 27 tháng 03 năm 2012
2. Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, Trung tâm Hội nghị TP. Hải Phòng – số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng – HP

3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2011, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2012;
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch năm 2012. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012;
- Một số nội dung khác.
4. Điều kiện tham dự:
- Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng ngày 26/08/2010.

Lưu ý:

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND.

- Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp). Thời hạn nộp giấy ủy quyền trước 17h00 ngày 22/03/2012 tại Phòng Tổng hợp – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

 Điện thoại: 031. 3 853 680

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp
Trân trọng./.

                                              TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ         

                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

 
                                                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                                          Nguyễn Tuấn Phong