khách sạn nha trangsữa ong chúatinh dau thien nhien
Báo Cáo Thường Niên | Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng

Thay mặt kính

Thay mặt kính điện thoại giá rẻ ở TPHCM

Gương soi

Công ty Gương soi cao cấp Hobig

hoa cưới

giao hoa cưới ở TPHCM

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tươi

Shop hoa tươi cung cấp hoa tươi ở TPHCM

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

động cơ điện

Việc làm Phan Thiết động cơ điện 3 pha Nhà phân phối động cơ điện 3 pha công nghệ Úc Motor Hitachi Nhà phân phối motor Hitachi công nghệ Nhật Áo bóng đá Thái Lan Áo bóng đá Thái Lan giá chuẩn men In áo đá banh giá rẻ Dịch vụ in áo đá banh giá rẻ lấy liền ở TPHCM quạt chắn gió Nhà phân phối quạt chắn gió Oulai man nhua pvc Phân phối man nhua PVC Extruflex hoa giao tận nơi Dịch vụ giao hoa tận nơi giá rẻ ở TPHCM Cửa cuốn tốc độ cao Phân phối của cuốn tốc độ cao

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2016

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng đã được thông qua đại hội ngày 14/4/2016.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Chi tiết xem tại đây :BC hoạt động HĐQT 2105

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT, BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KÍNH DOANH, BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỊ NĂM 2016

Hội đồng quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng có các báo cáo trong hoạt động kinh doanh, hội đồng quả trị, ban kiểm soát.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Báo cáo thường niêm năm 2015 của công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng và Danh sách ban điều hành công ty năn 2015.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ban giám đốc công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Trang 1 / 812345...Cuối »